Ocena postawy ciała i symetrii obciążenia stóp u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe

Streszczenie: Sport od zawsze identyfikowany był jako czynnik działający prozdrowotnie na organizm. Jednak uprawianie sportu na poziomie zawodowym od najmłodszych lat, wiąże się także z negatywnymi skutkami, najczęściej dotykającymi aparat ruchu. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu wyczynowego strzelectwa sportowego na zmiany powstające w obrębie postawy ciała oraz zaburzenia w rozkładzie obciążeń przenoszonych przez kończyny …

Ocena postawy ciała i symetrii obciążenia stóp u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe Read More »