Sport

Ocena postawy ciała i symetrii obciążenia stóp u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe

Streszczenie: Sport od zawsze identyfikowany był jako czynnik działający prozdrowotnie na organizm. Jednak uprawianie sportu na poziomie zawodowym od najmłodszych lat, wiąże się także z negatywnymi skutkami, najczęściej dotykającymi aparat ruchu. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu wyczynowego strzelectwa sportowego na zmiany powstające w obrębie postawy ciała oraz zaburzenia w rozkładzie obciążeń przenoszonych przez kończyny …

Ocena postawy ciała i symetrii obciążenia stóp u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe Read More »

A Prospective Analysis of the Injury Incidence of Young Male Professional Football Players on Artificial Turf

Autori: Antonino Bianco, Mirco Spedicato, Marco Petrucci, Giuseppe Messina, Ewan Thomas,* Fatma Nese Sahin, Antonio Paoli, and Antonio Palma Background: The effects of synthetic surfaces on the risk of injuries is still debated in literature and the majority of published data seems to be contradictory. For such reasons the understanding of injury incidence on such …

A Prospective Analysis of the Injury Incidence of Young Male Professional Football Players on Artificial Turf Read More »

Scroll to Top
× Chat with us!